สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย ห่วงใยการศึกษามอบทุน 2,154,000 บาท ให้นักเรียนหญิงมัธยมปลาย

May 26, 2016 at 11:55 AM

coo.jpg

Tags:

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) นำโดย นางโซนาลี มุนด์เคอร์ ประธานโครงการทุนการศึกษา AWC พร้อมคณะมอบเงินจำนวน 2,514,000 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท) แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF ) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ด้อยโอกาสในปีการศึกษา 2559 จำนวน 459 คน โดยมี นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนรับมอบ

สำหรับ สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5

มูลนิธิ EDF เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณชีวิตของเยาวชน ที่ด้อยโอกาส โดยตลอดระยะเวลาการดำเนิน 29 ปี มูลนิธิ EDF สามารถระดมทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ 58 จังหวัด นอกจากนั้นยังทำงานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมด้านการเรียนและอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย