นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทำความดี ห่วงใยนักเรียนด้อยโอกาส มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

January 06, 2016 at 4:00 AM

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นำโดย นายสิปปนนท์ มุทาวัน (ที่ 3 จากซ้าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบเงินจำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) จากโครงการ Fight for Faith: ร้อยพลัง หนึ่งศรัทธา ศิลปากร แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา  (มูลนิธิ EDF) เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสภายใต้ความดูแลของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ

สำหรับโครงการ Fight for Faith: ร้อยพลัง หนึ่งศรัทธา ศิลปากร เป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันชักกะเย่อ 3 ระหว่างนักศึกษาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,000 คน

นายสิปปนนท์ มุทาวัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กล่าวว่า “ผมและเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Fight for Faith: ร้อยพลัง หนึ่งศรัทธา ศิลปากร ที่พวกเราร่วมกันจัดขึ้นครั้งนี้ต่างห่วงเด็ก รักเด็ก และมองว่าเงินคือปัจจัยที่จะต่อเติมความหวังของน้องๆ ที่จะได้รับทุน อีกทั้งเงินยังเป็นเสมือนใบเบิกทางในการพัฒนาตนเองอีกด้วย เราเลือกมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสภายใต้ความดูแลของมูลนิธิ EDF เพราะเป็นมูลนิธิที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาส และยังช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของพวกเขาอีกด้วย”

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นปีที่ 29 โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมให้น้อยลง ตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่ผ่านมา สามารถระดมทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนแล้วเป็นจำนวน 344,223 ทุน (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามทุน) รวมมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้จำนวน 528,532,400 บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท) ในพื้นที่กว่า 4,000 โรงเรียน ทั่วประเทศไทย

Tags: