คนญี่ปุ่นมีน้ำใจ สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

January 15, 2016 at 3:33 AM

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา  โดย นายเรอิจิ อูเอดะ (ซ้ายสุด)  ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงินบริจาคที่ได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมชาวจังหวัดนาระ (ประเทศญี่ปุ่น) ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในโครงการของมูลนิธิประจำปีการศึกษา 2559 นี้  โดยมี นายโตชิอากิ อูเอะทสึหยิ (กลาง) ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบ

สำหรับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา  ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นปีที่ 29 โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมให้น้อยลง ที่ผ่านมา สามารถระดมทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนแล้วเป็นจำนวน 344,223 ทุน (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามทุน) รวมมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้ไปแล้วจำนวน 528,532,400 บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท) ในพื้นที่กว่า 4,000 โรงเรียน ทั่วประเทศไทย

Tags: