สายการบิน แควนตัส ให้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม นักเรียน นักศึกษาที่ไปเรียนต่อ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

March 30, 2016 at 9:07 AM

สายการบิน แควนตัส มอบข้อเสนอพิเศษน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเพิ่มสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559

นักเรียน นักศึกษาที่มีวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ และซื้อตั๋วโดยสารขาเดียวหรือ       ไป-กลับ ชั้นประหยัดสายการบิน แควนตัส ถึง 31 ธันวาคม 2559 จะได้รับสิทธิ์น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเพิ่มอีก 10 กิโลกรัมจากปรกติที่อนุญาตให้ 30 กิโลกรัม โดยไม่จำกัดว่าจะมีกระเป๋าสัมภาระรวมกันกี่ชิ้น

จากประเทศไทย สายการบิน แควนตัส ให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330 เที่ยวบินตรง ไป-กลับทุกวัน ระหว่าง กรุงเทพฯ และซิดนีย์ จากนั้นผู้โดยสารสามารถต่อเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปเส้นทางภายในประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และเส้นทางอื่นๆ ทั่วโลกได้ และระหว่างเดินทาง ผู้โดยสารชั้นประหยัดสามารถเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการ ระบบความบันเทิงออนดีมานด์ส่วนตัวภายในห้องโดยสารที่มีให้เลือกมากกว่า 500 รายการ ซึ่งรวมภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์  ซีดี  เกม แผนที่เคลื่อนไหว และช่องรายการ เป็นต้น

นอกจากนั้น ผู้โดยสารชั้นประหยัดยังสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับรายการอาหารในเส้นทางขากลับจากออสเตรเลียเข้ากรุงเทพฯ ที่มีบริการให้เลือกมากถึง 4 รายการ โดยรายการที่ 4 เป็นเมนูจานพิเศษที่สามารถเลือกสั่งก่อนเดินทางโดยคลิกไปที่เว็บไซต์ qantas.com หลังจากนั้นคลิกที่หมวด ‘Manage Your Booking’ แล้วเลือก ‘Select on Q Eat’ ทั้งนี้ผู้โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารล่วงหน้าได้ภายใน 7 วันและอย่างช้าภายใน 12 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

Tags: