มินิคอนเสิร์ตการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อน้องที่ด้อยโอกาส

May 06, 2016 at 2:50 AM

Charity concert for EDF scholarships.JPG

Tags:

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินจาก นางสาวรัตนนันท์ กิติวัฒน์ จากร้าน IfItIs  ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากการจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล "5 STEPS TO SUCCESS" โอกาสการดำเนินงานครบรอบ 6 ปีของ IFITIS&FINE GROUP เพื่อจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ จำนวน 22 คน สำนักงานมูลนิธิ

มินิคอนเสิร์ตการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อน้องที่ด้อยโอกาส

May 06, 2016 at 2:50 AM

Tags: