ทอมส์ ชูส์ มอบรองเท้าใหม่ให้นักเรียนพื้นที่ห่างไกลใส่ไปเรียนหนังสือ

September 22, 2016 at 11:17 PM

ดีใจได้รองเท้านักเรียนใหม่ค่ะ.jpg

Tags:

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ บริษัท ทอมส์ ชูส์ จำกัด จัดกิจกรรมมอบรองเท้าทอมส์ (TOMS) 38,016 คู่ ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 426 โรงเรียน โดยมีนายอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ โรงเรียนแม่ตะไคร้ และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมถ์

นายศุภชัย ดุษฎีไพรวัลย์ อาจารย์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า "ในนามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ผมขอขอบคุณมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา และ บริษัท ทอมส์ ชูส์ จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพการศึกษาและสุขภาพเท้าของนักเรียน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก เมื่อมีการนำรองเท้ามามอบให้นับเป็นความโชคดีของนักเรียนอย่างยิ่ง รองเท้ามีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และสามารถช่วยรักษาสุขภาพเท้าของนักเรียนได้"

นางสาววนัชพร แพสุขชื่น มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า “กิจกรรมมอบรองเท้าทอมส์ หรือโครงการ TOMS Giving Program “One for One” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามแคมเปญ “ซื้อรองเท้าทอมส์ 1 คู่  รองเท้าอีก 1 คู่  มอบให้กับเด็กที่ขาดแคลนทั่วโลก”  ตามเจตนารมณ์ของนายเบรก ไมสโควกี้ ที่ว่า “ชีวิตคนเรา ควรใช้ครึ่งหนึ่งเพื่อหา และอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้” สำหรับในประเทศไทย บริษัท ทอมส์ชูส์ จำกัด และมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้จัดกิจกรรมมอบรองเท้าทอมส์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปีนี้ได้นำรองเท้าทอมส์ มามอบให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ทั้ง 6 เขต จำนวนทั้งสิ้น 38,016 คู่  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในการเป็นเจ้าภาพประสานงานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีก 6 เขต นำรองเท้าไปมอบให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนตามที่ได้ยื่นความจำนงมาทั้งสิ้นจำนวน 426 โรงเรียน”

เด็กหญิงอรวรา สิงคะมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ บอกเล่าความรู้สึกที่ได้รับมอบรองเท้าทอมส์ว่า "หนูดีใจมากค่ะที่ได้รับรองเท้าใหม่ ใส่แล้วนุ่ม ไม่เหมือนรองเท้านักเรียนทั่วไป หนูคิดว่ารองเท้าที่ได้รับมีประโยชน์มากสำหรับพวกเรา เพราะนอกจากจะใส่มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวันแล้ว ยังสามารถใส่ไปทำกิจกรรมอื่นๆ แทนรองเท้าแตะได้ หนูอยากให้มีโครงการแบบนี้นำของมามอบให้ที่โรงเรียนทุกปี และนำไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ที่ขาดแคลนเหมือนหนูและเพื่อนๆ ด้วยค่ะ”   

เด็กหญิงกนกทิพย์ กันตีมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ ที่ได้รับมอบรองเท้าเช่นกันกล่าวว่า “พวกหนูดีใจมากค่ะที่มีผู้ใหญ่ใจดีมามอบรองเท้าให้ และหนูจะใส่มาโรงเรียนทุกวันค่ะ”

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ทอมส์ ชูส์ ได้มอบรองเท้าทอมส์ (TOMS) ให้นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทยในความดูแลของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100,000 คู่