แควนตัส ประกาศผลประกอบการประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 ดีที่สุดนับตั้งแต่ดำเนินงานมา 95 ปี พร้อมสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผล เงินโบนัสพิเศษให้พนักงานทั่วโลก และเดินหน้าลงทุนเพื่อลูกค้าต่อไป

August 24, 2016 at 3:32 AM

ประเด็นสำคัญ:

 • มีกำไรอ้างอิงก่อนภาษี 1,530 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 57
 • มีกำไรตามกฏหมายก่อนภาษี 1,420 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย  เพิ่มขึ้นร้อยละ 87
 • ผลประกอบการของแควนตัสเส้นทางบินภายในออสเตรเลีย แควนตัสเส้นทางบินต่างประเทศ เจ๊ทสตาร์ กรุ๊ป แควนตัส รอยัลตี้ สูงเป็นที่น่าพอใจ
 • รายได้ต่อหุ้นสูงขึ้นเกือบสองเท่า เท่ากับ 49 เซ็นต์ เพิ่มขึ้น 24 เซนต์
 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 23 หรือเพิ่มขึ้น 6.5 เซนต์
 • เงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงาน 2,800 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย  เพิ่มขึ้นร้อยละ 38
 • เงินสดหมุนเวียนที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระ 1,700  ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • ผลประกอบการมีรายได้ 8.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 • เงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงาน 1,400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย  เพิ่มขึ้นร้อยละ 95
 • กระแสเงินสดอิสระ 770  ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 576 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • เงินคืนแก่ผู้ถือหุ้น 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเงินปันผล  7 เซ็นต์ต่อหุ้น และซื้อหุ้นคืนในราคาตลาด
 • เงินสดสำหรับโบนัสเพิ่มเติม 75 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย แก่พนักงานที่ไม่ใช่ระดับบริหารจำนวน 25,000 คน
 • เดินหน้าต่อไปสำหรับการลงทุนห้องโดยสารเครื่องบินและอินเทอร์เน็ตไวไฟ

(ซิดนีย์ 24 สิงหาคม2559) แควนตัส กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการในรอบ 12 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 ด้วยกำไรอ้างอิงก่อนภาษี 1,530 ล้าน                 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ถือเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 95 ปี โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57 จากปีงบการเงินปี 2558  ส่งผลให้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผล เงินโบนัสพิเศษหนึ่งครั้งให้พนักงาน 25,000 คน เดินหน้าลงทุนเพื่อลูกค้ารวมถึงขยายบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟของแควนตัสที่ให้บริการในเที่ยวบินเส้นทางระดับภูมิภาค เส้นทางบินต่างประเทศ และการให้บริการในเน็ตเวิร์คสำหรับเครื่องบินดรีมไลเนอร์ของสายการบิน แควนตัส

สรุปผลการดำเนินงาน

แควนตัสเส้นทางบินภายในออสเตรเลีย แควนตัสเส้นทางบินต่างประเทศ เจ๊ทสตาร์ กรุ๊ป แควนตัส รอยัลตี้ มีผลประกอบการสูงเป็นที่น่าพอใจ โดยในตลาดภายในประเทศออสเตรเลีย ทั้งแควนตัส และเจ๊ทสตาร์ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี 822 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 191 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และรายได้การดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษีของแผนกต่างประเทศคิดเป็น 722 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 374 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 23 เทียบกับร้อยละ 16 ณ 30 มิถุนายน 2558 และรายได้ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 49 เซนต์ 

แควนตัส กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าโปรแกรมปรับการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่าย และรายได้ขององค์กร โดยได้ปลดล็อกค่าใช้จ่าย และประโยชน์จากการดำเนินงานจำนวน 1,660 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย นับตั้งแต่ปี 2557 รวม 557 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียของปีงบประมาณ 2559 และจากการที่มีผลการดำเนินงานที่เยี่ยมยอด แควนตัส กรุ๊ป คาดว่าจะสามารถได้รับประโยชน์ราว 2,100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในเดือนมิถุนายน 2560  นอกจากนั้นการได้สำรองป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันไว้ทำให้ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง 664 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณทางการเงิน 2558 ส่งผลประโยชน์ไปถึงราคาตั๋วโดยสารลดลงร้อยละ 40 จากในช่วง 10 ปีก่อนหน้านั้นในตลาดออสเตรเลีย

ทั้งนี้ในระหว่างปีด้านการเงินของแควนตัส กรุ๊ป มีการปรับตัวดีมาก มีเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงานสำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุน 2,800 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย การจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และการชำระหนี้ และเงินสดที่มากขึ้นสำหรับไปกู้ใหม่

ความเห็นของประธานกรรมการบริหาร

มร.อลัน จอยส์ ประธานกรรมการบริหาร แควนตัสกรุ๊ป เผยว่า “ผลการดำเนินงานที่ได้รับสะท้อนความสำเร็จด้านกลยุทธ์การดำเนินงานในการสร้างความแข็งแกร่ง อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับสายการบินแห่งชาติ โปรแกรมปรับการดำเนินงานได้ช่วยให้เราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของเรา บุคลากรของเราสามารถภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้รับ ในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้ทุ่มเททำงานจนให้เราสามารถประกาศผลการดำเนินด้วยผลกำไรที่เป็นประวัติการณ์ในวันนี้ นี่คือความสามารถและความสำเร็จของทีมงานอย่างแท้จริง ที่แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ใช่สำหรับตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง รวมถึงโอกาสในระยะยาวในอนาคต โปรแกรมปรับการดำเนินงานช่วยให้เราเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราและสร้างโอกาสการลงทุนในอนาคต ขณะนี้ แควนตัส กรุ๊ป ยิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิม อย่างไรก็ตามเราคงไม่ประมาท และจะยังคงเดินหน้าเปลี่ยนแปลง ปรับตัว เพื่อสร้างความสำเร็จต่อไป”

การตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา แควนตัส กรุ๊ป ได้คืนเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่ผู้ถือหุ้น จากการซื้อหุ้นมูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกลับคืน (ทำเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2558) และซื้อหุ้น 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย คืนในราคาท้องตลาด  (ทำเสร็จเดือนมิถุนายน 2559) และในวันนี้ได้ยืนยันจะนำหุ้นอีก 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย คืนแก่ผู้ถือหุ้น ในการนี้คณะกรรมการบริหารมีมติจ่ายเงินปันผลปรกติ 7 เซนต์ต่อหุ้น หรือรวมเป็นเงิน 134 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นอกจากนั้น แควนตัส กรุ๊ป จะซื้อหุ้นในราคาตลาดคืนรวมมือค่า 366 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

การตอบแทนบุคลากร

เพื่อตอบแทนทีมงานที่ต่างทุ่มเททำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราว 25,000 คน แควนตัส กรุ๊ป จะจ่ายเงินโบนัสรวม 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (สำหรับพนักงานประจำ) ในกรณีที่อยู่ภายใต้หลักการการงดจ่ายเป็นเวลารวม 18 เดือน ตามโปรแกรมปรับการดำเนิงาน และเมื่อรวมกับโบนัสที่ประกาศเมื่อกรกฏาคม 2558 จะทำให้มีโบนัสเงินสดรวมกว่า 160 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่ตั้งไว้สำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ระดับบริหารในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การลงทุนสำหรับลูกค้า

ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา แควนตัส ได้ประกาศลงทุนใหม่สำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ จำนวน 8 ลำ เพื่อให้บริการในเส้นทางบินต่างประเทศ การให้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟความเร็วสูงเป็นพิเศษสำหรับแควนตัสเส้นทางบินภายในประเทศออสเตรเลีย และภายในห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินฮีทโทรว์ในกรุงลองดอน และในบริสเบน นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงภายในห้องโดยสารเครื่องบินแอร์บัส A330 และโบอิ้ง 737-800 พร้อมกันนี้    แควนตัส กรุ๊ป ได้ยืนยันว่า

 • แควนตัส อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการขยายให้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟเพื่อให้บริการในเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางระดับภูมิภาคและเส้นทางบินต่างประเทศ
 • แควนตัส กำลังประสานงานการเป็นพันธมิตรกับคริกเก็ต ออสเตรเลีย (Cricket Australia) เพื่อถ่ายทอดการแข่งขันคริกเก็ตตลอดช่วงฤดูร้อน 2559-2560 ในเที่ยวบินช่วงทดลองเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไวไฟ
 • เที่ยวบินที่จะให้บริการด้วยเครื่องบินดรีมไลเนอร์เที่ยวบินแรกจะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารก่อนคริสต์มาส สำหรับเน็ตเวิร์คเส้นทางบินต่างประเทศและจะมีการยืนยันหลังจากนั้น
 • แควนตัส กำลังทำงานร่วมกับทีมงานดีไซน์ระดับโลก ประกอบด้วย มาร์ค นิวสัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจากมหาวิทยาลัยในการดีไซน์มาตรฐานที่ดีที่สุดภายในห้องโดยสารชั้นประหยัด ชั้นพรีเมี่ยมอิคอนโนมี่ (ชั้นประหยัดพิเศษ)  และชั้นบิสสิเนท

มร.จอยส์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการปรับการดำเนินงาน เราได้ลงทุนด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดต่อลูกค้าของเรา ทั้งการปรับปรุงเครื่องบิน ห้องพักรับรองผู้โดยสาร เทคโนโลยี และการฝึกอบรม เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จากผลลัพธ์ในวันนี้สะท้อนการลงทุนของเราได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังมีโครงการที่เรายังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับแควนตัสต่อไป และที่สำคัญยิ่งโครงการเครื่องบินดรีมไลเนอร์ที่จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการบิน”

ผลการดำเนินงานของแควนตัสกรุ๊ป

แควนตัสเส้นทางภายในประเทศ มีรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 578  ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เทียบกับผลประกอบการทางการเงินปี 2558 โดยลูกค้าพอใจซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงเครื่องบินแอร์บัส A330  และโบอิ้ง 737 และการลงทุนด้านการบริการฝึกอบรม

แควนตัสเส้นทางต่างประเทศ มีรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 512 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 92 ดีขึ้นกว่าเดิม 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย  เมื่อเทียบกับผลประกอบการทางการเงินปี 2557 อย่างไรก็ตาม สายการบินยังคงเดินหน้าลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ขณะที่ยังคงมีอัตราการเติบโตเพื่อสอดคล้องกับดีมานต์ในการใช้เครื่องบินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 สำหรับค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่รวมน้ำมันลดลงร้อยละ 4 ขณะที่มาร์จิ้นการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 4 จุด ไปอยู่ที่ร้อยละ 8.9 และจากการที่ธุรกิจการท่องเที่ยวในตลาดเอเชียมีความแข็งแกร่ง แควนตัสเส้นทางบินต่างประเทศได้ปรับจำนวนที่นั่งจากเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก และตลาดภายในประเทศไปยังเส้นทางต่างๆ รวมถึง นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยมีสัดส่วนที่นั่งเพิ่มขึ้นภายใต้การขยายพันธมิตรกับสายการบิน อเมริกัน แอร์ไลน์ส ที่ทำให้เราได้เห็นแควนตัสได้กลับไปให้บริการในเส้นทางไป-กลับ ซานฟรานซิสโก        อีกครั้งและอเมริกัน แอร์ไลน์ส ในเส้นทางระหว่างซิดนีย์และโอ๊คแลนด์ อีกทั้งเราจะเห็นการเติบโตต่อไปในปีงบประมาณการเงิน 2560 ซึ่งรวมถึงการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในเชิงลึกกับอเมริกัน แอร์ไลน์ส  เอมิเรตส์  และไชน่า อีสเทิร์น

เจ๊ทสตาร์กรุ๊ป มีรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 452 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 97 และหลังจากการปรับปรุงเครื่องบินในเส้นทางบินระยะไกลเป็นเครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ สายการบินยังคงโฟกัสกับการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้โดยสารและช่องทางในการจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์ต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของสายการบิน เจ๊ทสตาร์ ในเอเชีย ดีขึ้น 85  ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จากปีก่อนหน้า ซึ่งรวมผลกำไรจากการดำเนินงานของเจ๊ทสตาร์ แจแปน ที่ประกาศเพิ่มเครื่องบินจาก 20 เป็น 28 ลำภายในระยะเวลา 3 ปี จากนี้ นับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวในปี 2555 ให้การบริการทั้งในเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินต่างประเทศ

แควนตัส รอยัลตี้ มีรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 346 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 สำหรับสมาชิกแควนตัส  ฟรีเคว่น ฟลายเออร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 580,000 ราย โดยปัจจุบันมีสมาชิก 11.4  ล้านคน นอกจากนั้นได้มีปรับปรุงพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ตลอดจนการเป็นพันธมิตรร่วมกับองค์กรต่างๆ การขยายสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นกับห้างวูลเวิร์ทส์ (Woolworths) ช่วยให้ทุกดอลลาร์ที่ใช้จ่ายสามารถสะสมคะแนนแควนตัสได้     รวมถึงการซื้อของใช้และน้ำมัน เป็นต้น  อีกทั้งยังได้มีการลงทุนในดาต้า รีพับบลิค (Data Republic) แพลทฟอร์มข้อมูลที่มีความปลอดภัย นอกเหนือจากความร่วมมือกับเวสแพค (Westpac) และ เอ็นเอบี (NAB) และการเปิดตัวประกันสุขภาพแควนตัส แอสชัวร์ (Qantas Assure) ที่เป็นการร่วมลงทุนกับเอ็นไอบี (NIB)

สำหรับแควนตัสเฟรท มีรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 64 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 10จากปีงบประมาณทางการเงินก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากตลาดคาร์โก้ทั่วโลก และการทำข้อตกลงกับออสเตรเลียน แอร์ เอ๊กซเพรส (Australian Air Express) อย่างไรก็ตามในอนาคตธุรกิจนี้ยังคงมีความแจ่มใสอยู่ และขณะนี้ได้มีการประสานงานความร่วมมือระยะยาวกับออสเตรเลีย โพสท์ (Australia Post) และโทล (Toll) ที่เป็นลูกค้าระดับประเทศด้านเฟรท 2 รายใหญ่สำหรับตลาดภายในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งแควนตัส เฟรท ยังเดินหน้าสร้างโอกาสในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในเส้นทาง ออสเตรเลีย-จีน-สหรัฐอเมริกา

สถานะทางการเงิน

โครงสร้างด้านทุนของแควนตัส กรุ๊ป ตลอดทั้งปี ประกอบด้วยหนี้สุทธิราว 4,800-6,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สภาพคล่องระยะสั้นของแควนตัส กรุ๊ป ทั้งหมดเท่ากับ 3,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย  รวมเงินสด 2,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และสิ่งปลูกสร้างอื่น 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ทรัพย์สินอื่นที่ไม่มีภาระผูกพันมีมูลค่ามากกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ทั้งนี้ แควนตัส กรุ๊ป ยังคงเข้มงวดกับการลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายด้านทุนในปีงบประมาณทางการเงินปี 2559 เป็นเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และคาดว่าในปีงบประมาณทางการเงินปี 2560 จะคิดเป็นเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

“แควนตัส กรุ๊ป คาดว่าการดำเนินงานจะยังคงมีความแข็งแกร่งต่อไปในช่วงครึ่งปีแรกปีงบประมาณ 2560 ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น อย่างไรตามเรายังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่ให้มาร์จิ้นสูงอันเนื่องมาจากโปรแกรมปรับการดำเนินงาน  พร้อมกับการบริหารจัดการด้านที่นั่งโดยสารด้วยความระมัดระวัง  และในเรื่องของประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ถูกจากที่เราได้ใช้มาตรการสำรองป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันไว้ ทั้งนี้ภาพรวมของ    แควนตัส กรุ๊ป ในระยะยาวยังคงมีความสดใส ด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานที่แจ่มชัด  และขอบข่ายทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า บุคลากร และผู้ถือหุ้นของเรา” มร.จอยส์ กล่าว

Tags:

แควนตัส ประกาศผลประกอบการประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 ดีที่สุดนับตั้งแต่ดำเนินงานมา 95 ปี พร้อมสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผล เงินโบนัสพิเศษให้พนักงานทั่วโลก และเดินหน้าลงทุนเพื่อลูกค้าต่อไป

August 24, 2016 at 3:32 AM

Tags: