ยูบีเอส ร่วมพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้นักเรียนไทย

December 07, 2016 at 2:17 AM

UBS TRIP 2016 group photo (Copy2).jpg

Tags:

บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.แอนโทนี เจมส์ วู้ดเวิล์ด กรรมการผู้จัดการ พร้อมอาสาสมัครนานาชาติจากยูบีเอสใน 16 ประเทศ ได้จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "UBS Regional Volunteering 2016" หรือ “การบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันของชาวยูบีเอสในภูมิภาคประจำปี 2559” ที่โรงเรียนบ้านดอนยาง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 12 ปี โดยมีมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการเสมอมา

กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "UBS Regional Volunteering 2016" สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนยางนี้ประกอบด้วย กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการพูดสนทนากับเจ้าของภาษา ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันอาสาสมัครยังได้ร่วมกันปรับปรุงห้องสมุด สร้างเรือนเพาะชำเกษตร ปลูกพันธุ์กล้าไม้ ทำขนมไทย การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ นอกจากนั้นคณะอาสาสมัครยูบีเอส ยังได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน EDF ภายใต้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาของบริษัทฯ อีกด้วย