นักเรียนญี่ปุ่นเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในไทย

January 13, 2017 at 2:50 AM

เรียนรู้การปั่นด้าย300.jpg

Tags:

ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดนที่ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบันทั้งในเรื่องการทำงาน การเรียนรู้หรือการสื่อสารกับผู้คนต่างๆ ทั่วโลก ช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวัฒนธรรมกันอย่างกว้างขวางแม้จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ตาม ดังนั้นโลกในปัจจุบันจึงถูกย่อโลกให้ใกล้เข้าถึงผู้คนไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกไว้ในมือเราเพียงแค่คลิกและมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เป็นพอ

เพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนถึงกระชับเชื่อมความสัมพันธ์และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนรึทซุเมอิคัน ยูจิ ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “เพื่อนออนไลน์” (Internet Friendship Project) ผ่านการสื่อสารแบบออนไลน์ โดยมีมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรประสานงาน ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย

คณะนักเรียนและครูได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามด้วยสีธรรมชาติบ้านโนนเรือจังหวัดสกลนคร กลุ่มผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียนทุนที่โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำแผนงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จับคู่เพื่อการสื่อสารออนไลน์

นักเรียนญี่ปุ่นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในประเทศไทยครั้งนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาได้รับความรู้มากมาย ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีความสุข ที่สำคัญได้มิตรภาพที่จะร่วมกันสานต่อ และอยากกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในปีต่อๆ ไป ...ไว้พบกันใหม่นะ จุ๊บๆ