สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

February 23, 2017 at 10:13 AM

Crown Property Bureau supports EDF r.jpg

Tags:

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำโดย นายปรเมศร์ ไกรฤกษ์ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้ากองอาวุโส กองกิจการสังคม 2 ฝ่ายกิจการสังคม มอบเงินบริจาคต่อเนื่องจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 แก่มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนพิการเรียนร่วมในชั้นเรียน และนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน โดยมีนายสรรเพชร นิลรัตน์  (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ และคณะรับมอบที่

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน 58 จังหวัด อย่างใกล้ชิด

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค (Giving Back Association) และรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

องค์กรหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edfthai.org หรือติดต่อโทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้เงินบริจาคหรือการทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย