แควนตัส กรุ๊ป ซื้อหุ้น 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกลับคืนเสร็จสมบูรณ์

June 14, 2016 at 12:47 AM

แควนตัส กรุ๊ป ประกาศวันนี้ว่าได้ซื้อหุ้นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคืนจากที่เคยแจ้งไว้ระหว่างประกาศผลประกอบการรอบครึ่งปีเมื่อกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา แควนตัส กรุ๊ป ได้ทยอยซื้อหุ้น 143,599,336 หุ้น คืนในราคาหุ้นละ 3.4819  ดอลลาร์ออสเตรเลีย

เมื่อรวมกับเงินทุน 505 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และหุ้นจากงบการเงินรวมที่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏว่าจำนวนหุ้นสามัญที่ออกสำหรับ บริษัท สายการบิน แควนตัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ลดลงร้อยละ 12.6 และจากการยกเลิกหุ้นที่ซื้อทั้งหมดภายใต้การซื้อหุ้นกลับคืนทำให้มีหุ้นสามัญทั้งหมด 1,918,801,014 หุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับขอบข่ายทางการเงิน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา แควนตัส กรุ๊ป ได้คืนส่วนเกินทุนมูลค่ากว่า 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารของแควนตัส กรุ๊ป จะเป็นผู้ลงมติเกี่ยวกับอนาคตการบริหารทุน โดยจะประกาศในช่วงประกาศผลประกอบการประจำปีในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้

Tags: