มูลนิธิ EDF มอบทุนการศึกษา 118 ทุน

September 03, 2015 at 6:28 AM

ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลในประเทศไทยมาตลอดระยะเวลาที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  ล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยนายประจญ สอนกระโทก (แถวหลังสุด – ยืนกลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 118 ทุน รวมเป็นเงิน 233,800 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาท) แก่นักเรียนทุน EDF จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 28 แห่ง ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เป็นองค์กรการกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 225 ภายใต้กฎหมายไทยที่   เชื่อว่าการศึกษาคือปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ยังขาดโอกาส รวมถึงขจัดปัญหาทางสังคมที่เกิดจากความยากจน  โดยปัจจุบันได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ยังขาดโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัดทั่วประเทศไทย และจากการทำงานเพื่อพัฒนาสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยประจำปี 2557  รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2556 และรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” (Thailand NGO Awards 2012) ในปี 2555  ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” เป็นต้น

Tags:

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมโดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org