มูลนิธิ EDF ตั้งเป้าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาภายในปี 2563

November 25, 2014 at 11:04 AM

(กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2557)   เพื่อสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาสทุกคนภายในปี พ.ศ.2563 (Education for All 2020) มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล (มูลนิธิ EDF อินเตอร์เนชั่นแนล) ได้เปิดตัวกลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับมูลนิธิ EDF ทั้ง 7 ประเทศ สอดรับกับเป้าหมายหลักและพันธกิจ

ปัจจุบันมูลนิธิ EDF ดำเนินงานใน 7 ประเทศ ได้แก่ มูลนิธิ EDF ประเทศไทย มูลนิธิ EDF ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิ EDF ประเทศเวียดนาม  มูลนิธิ EDF ประเทศกัมพูชา  มูลนิธิ EDF ประเทศเมียนมาร์  มูลนิธิ EDF ประเทศลาว  และมูลนิธิ EDF ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเทรุมาสะ อาคิโอะ ประธานกรรมการกลุ่ม มูลนิธิ EDF อินเตอร์เนชั่นแนล เผย ว่า “ในนามของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)ประเทศต่างๆ ผมเชื่อว่า การศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลก การศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถแก้ไขความทุกข์ยากของเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสให้สามารถมีอนาคตที่ดี และสดใสขึ้นได้  ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมุ่งมั่นที่จะให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทุกคนให้ได้รับการศึกษาภายในปี พ.ศ.2563”

นายอาคิโอะ กล่าว ต่อไปว่า “ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ ที่ไหน เทคโนโลยีช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ หรือในทางกลับกันผู้อื่นก็สามารถติดต่อคุณผ่านเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกัน ซึ่งนี่ถือเป็นจุดแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเป็นต้นแบบและเป็น ศูนย์กลางด้าน           ไอทีของมูลนิธิ EDF และเราปรารถนาให้มูลนิธิ EDF ประเทศอื่นๆ ดำเนินการตาม ครูหรือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาทางออนไลน์ผ่าน พอร์ทอลของมูลนิธิฯ เพื่อขอรับการพิจารณา”

“ความสำเร็จจากกลยุทธ์การ ดำเนินงานรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มาจากมูลนิธิ EDF ที่ดำเนินงานในประเทศต่างๆ แต่หากจะต้องอาศัยหลายภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งผู้บริจาครายบุคคล ตลอดจนถึงองค์กรต่างๆ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากนำจำนวนประชากรเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วโลกมาเปรียบเทียบกับแล้ว มูลนิธิ EDF เป็นเพียงองค์กรเล็กๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม  เราหวังว่าความมุ่งมั่นและพันธกิจของเราจะสามารถช่วยส่งเสริมให้เราสามารถ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้” นายอาคิโอะ กล่าวเสริม

Tags:

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF ประเทศไทย และรองประธานกลุ่ม มูลนิธิ EDF อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF มีความเชื่อเสมอว่าการศึกษาคือปัจจัยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ได้  มูลนิธิ EDF ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 ตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ประเทศไทย           ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 46 จังหวัดทั่วประเทศไทยไปแล้วกว่า 321,273 ทุน หรือคิดเป็นมูลค่าทุนรวม 500,609,000 บาท อีกทั้งยังได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาและดำเนินโครงการเพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีโครงการเพื่อสังคมที่ดำเนินการไปแล้วกว่า 200 โครงการ สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลในจังหวัดต่างๆ กว่า 100,000 คน

“เด็กๆ ไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่สังคมเราสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสามารถได้รับโอกาสการ ใช้ชีวิตในสังคมที่ทัดเทียมกัน การศึกษามีความสำคัญต่อเด็กๆ องค์กรใดๆ ที่ต้องการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสสามารถมอบโอกาสดีๆ ให้พวกเขาได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่นๆ ได้ด้วย” มร.อาคิโอะ กล่าว         ทิ้งท้าย