มูลนิธิ EDF รับมอบรางวัลองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว

August 01, 2016 at 9:48 PM

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี  (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ รับมอบมอบรางวัลองค์กรสาธารณกุศล ระดับ 5 ดาว ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จาก มรว.ปรีดียาธร เทวกุล (ซ้าย) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี งานมอบรางวัล "Giving Back Association Rating Certificate Awards" จัดโดยสมาคมกิฟวิ่ง แบค (Giving Back Association) ที่ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลในประเทศไทยและภูมิภาค และ มร.เทอรี่ เวียร์ (ขวา) ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557 จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรในฐานะองค์กรที่ทำควาดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2556 และรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” ในปี 2555  

Tags: