มิว นิษฐา มอบเงินเป็นทุนการศึกษาโครงการใต้ฟ้าเดียวกัน มูลนิธิ EDF

September 22, 2015 at 4:54 AM

Tags:

มิว นิษฐา จิรยั่งยืน (กลาง) นักแสดงช่อง 3 พร้อมครอบครัว มอบเงินจากการจัดกิจกรรม มีตติ้งครั้งที่ 3 ฉลองวันเกิดร่วมกับครอบครัว และแฟนคลับจำนวน 168,086 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบหกบาท) เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับน้องๆ ที่สูญเสียพ่อแม่ ผู้ปกครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)  โดยมีนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นเวลา 28 ปี โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF โดยติดต่อที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล์ public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557 จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กร ในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2556 และรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” (Thailand NGO Awards 2012) ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์   ในปี 2555  เป็นต้น