ทุนการศึกษาเพื่อน้อง มูลนิธิ EDF

October 20, 2015 at 12:21 AM

ด้วยการดำเนินธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยังรอโอกาส ร้านศูนย์รวมยาฟาร์แมกซ์ โดยนายณรงค์ชัย มโนสุทธิ (ซ้าย) ประธานกรรมการ มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากลูกค้าในร้านศูนย์รวมยาฟาร์แมกซ์ แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ โดยมี นายประเสริฐ บุณยฤทธิชัยกิจ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายผู้บริจาคสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนรับมอบ

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นเวลา 28 ปี โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF โดยติดต่อที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมลpublic@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

Tags: