มหาวิทยาลัยวอชิงตันทัศนศึกษาดูงานภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF

November 13, 2015 at 7:14 AM

Washington U visit EDF (Custom).jpg

Tags:

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) จัดทัศนศึกษาภายใต้โครงการ University of Washington Exploration Seminar 2015 ขึ้น โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.แสงจันทร์ รุ่งเรืองกลกิจ (แถวนั่ง – ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนไทยในวอชิงตันสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา  เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการจัดการประ ชุมและสัมนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาวะทางสังคม และสุขภาพของผู้คนในชุมชน ในปริบทระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก ทั้งที่นำไปใช้ร่วมกันกับหรือทดแทนแพทย์แผนปัจจุบัน  โดยมีการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชนของไทยภายใต้การ ดูแลของมูลนิธิ EDF ตลอดจนถึงศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และเรียนรู้วัฒนธรรมของภาคอีสานที่จังหวัดสกลนครด้วย

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF โดยติดต่อที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมลpublic@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

สำหรับ มูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุม พื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นเวลา 28 ปี โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง