เทสโก้ โลตัส สนับสนุน ทุนการศึกษาโครงการ"ใต้ฟ้าเดียวกัน" ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF

December 14, 2015 at 8:21 PM

Tesco Lotus supports EDF r.jpg

Tags:

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด นำโดย มร.จอห์น คริสตี้(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัสนางสาวสลิลลาสีหพันธุ์ (ขวาสุด) รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริษัท และ นางสาวรัญชนา เทียมสุรวัช (ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ มอบเงินบริจาคของพนักงาน คณะผู้บริหาร และบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาภายใต้ “โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน” ให้นักเรียนที่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าจากการสูญเสียพ่อแม่ และผู้ปกครองในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) รวมทั้งสิ้นหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท (69,690 บาท) โดยมีนายสำเริง รัตนคช (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่เทสโก้ โลตัส

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นเวลา 28 ปี โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF โดยติดต่อที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมลpublic@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org