ร่วมใจให้โอกาสการศึกษามอบโครงการ "ใต้ฟ้าเดียวกัน" มูลนิธิ EDF

December 18, 2015 at 10:50 PM

บริษัท ฟิเดลิตี้ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.ริชาร์ด โฮเวล (ซ้ายสุด) ผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียนเหนือ และเจ้าหน้าที่บริษัท มอบเงินบริจาคจำนวน 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา "ใต้ฟ้าเดียวกัน" แก่นักเรียนที่กำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิฯ ณ สำนักงานบริษัท โดยมี นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์(ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนรับมอบ

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมลpublic@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

Tags: