บมจ.หลักทรัพย์ซีมิโก้ ส่งเสริมอนาคตเด็กไทย มอบเงินผ่านมูลนิธิ EDF เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส

December 21, 2015 at 11:00 PM

นายสมพร ศศิโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ซีมิโก้ พร้อมคณะ มอบเงินต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนของมูลนิธิประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF โดยติดต่อที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

มูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นเวลา 28 ปี โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง

Tags: