มูลนิธิ EDF ชวนร่วมกิจกรรม “ถุงผ้ามหัศจรรย์นำของขวัญไปหาน้องยากไร้” ‪ในงานคนไทยขอมือหน่อย

January 15, 2016 at 3:51 AM

Kon Thai Kor Mue Noi 2.jpgการมอบโอกาสแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะเยาวชนที่ยังขาดโอกาสนับเป็นความสุขที่เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ ดังนั้นเพื่อเป็นการมอบความสุขโดยเฉพาะในโอกาสที่พวกเราเพิ่งผ่านเทศกาลฉลองปีใหม่และวันเด็กไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา  (มูลนิธิ EDF) ชวนพี่น้องชาวไทย หรือชาวต่างชาติในเมืองไทยและมีโอกาสแวะเวียนไปบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน A (บริเวณติดบันไดเลื่อน เซ็น (Zen) หน้าเวที) เดินเข้าไปแวะที่บูธมูลนิธิ EDF ตั้งแต่ 12.00-20.00 เพื่อร่วมกิจกรรมเพ้นท์ "ถุงผ้ามหัศจรรย์นำของขวัญไปหาน้องยากไร้" ถึงอาทิตย์ 17 มกราคม 2559

ว่าแต่กิจกรรม "ถุงผ้ามหัศจรรย์นำของขวัญไปหาน้องยากไร้" ทำกันอย่างไร และหน้าตาจะมาออกเป็นแบบไหนกันบ้างนั้น เอ๊ะๆ ต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันค่ะ มาร่วมกันคนละไม้ละมือร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมน่าอยู่กับมูลนิธิ EDF กันนะคะ  

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นปีที่ 29 โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมให้น้อยลง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถระดมทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนแล้วเป็นจำนวน 344,223 ทุน (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามทุน) รวมมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้จำนวน 528,532,400 บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท) ในพื้นที่กว่า 4,000 โรงเรียน ทั่วประเทศไทย

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF หมุนไปที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org กันนะคะ

Tags: