ทีทีเค โลจิสติคส์ ห่วงใยสังคมไทย

June 22, 2016 at 12:18 AM

ด้วยความห่วงใยเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. ชิโระ อิวาโอะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานบริษัท มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน ให้นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 3 ขวา)  ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มูลนิธิ EDF รับมอบ

Tags:

ด้วยความห่วงใยเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส