TomorrowCharity มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน 650 คน

July 05, 2016 at 9:16 PM

TomorrowCharity 2 for EDF needy students (Copy).jpg

Tags:

ทีมงาน TomorrowCharity (ทูมอร์โร่แชริตี้) นำโดยนายอรรถพล ตั้งคารวคุณ S__71155777-b.jpgผู้ก่อตั้ง และนางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 650 ทุน แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

(มูลนิธิ EDF) จากการจัดแคมเปญ Me for ToMorroW (มี ฟอร์ ทูมอร์โร่) เสื้อ 1 ตัวส่งน้องเรียน 1 เดือน โดยมีนายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF รับมอบ โอกาสนี้ นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF และนายภานุ เรียงวิโรจน์กิจ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการโครงการ TomorrowCharity (ทูมอร์โร่แชริตี้) ร่วมถ่ายภาพด้วย

ทั้ง นี้จากความมุ่งมั่นที่ว่า การศึกษาคือปัจจัยในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ ทำให้ตลอดระยะเวลา 29 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ได้ร่วมสานฝันแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 58 จังหวัด ใน 5,392 โรงเรียนไปแล้วจำนวน 344,226 ทุน รวมทั้งยังร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน กว่า 200 โครงการ

ปัจจุบัน มูลนิธิ EDF ยังเปิดรับบริจาคทุนการศึกษารอบเพิ่มเติมสำหรับปีการศึกษา 2559 (รอบเทอม2/2559) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียน 1,924 คน ที่ยังขาดผู้อุปการะทุนการศึกษาโดยสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาได้จนถึง 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้องค์กรหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org